Ποιότητα

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αποτελεί τη σφραγίδα της Lemond. Μέσω της 100% καθετοποιημένης μονάδας μας διατηρούμε τον πλήρη έλεγχο όλων των σταδίων της παραγωγής και μπορούμε να εγγυηθούμε για το προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή μας.

Επιπλέον, η εκτροφή των ψαριών μας γίνεται αποκλειστικά με τροφές υψηλών προδιαγραφών που υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους.

Οι αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι της Lemond εφαρμόζονται τόσο στον γόνο όσο και στο τελικό προϊόν.

Τέλος, προχωράμε σε συνεχείς μετρήσεις του περιβάλλοντος και διατηρούμε υψηλές συνθήκες υγιεινής, καθαριότητας και ασφάλειας σε όλες τις δομές μας.