Ιστορία της Εταιρίας

Η Lemond ξεκίνησε το 1990 ως εμπορική εταιρεία στον χώρο των αλιευμάτων, με κύρια δραστηριότητα την εξαγωγή προϊόντων της ελληνικής θάλασσας στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, κατάφερε να χτίσει ισχυρούς δεσμούς με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εμπορικές εταιρείες αλιευμάτων και να ξεκινήσει την εισαγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία μας, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης για την ποιότητα των προϊόντων της, κατέκτησε ηγετική θέση στην εμπορία θαλάσσιων αλιευμάτων, με αποτέλεσμα το 1996 να γίνει η πρώτη ελληνική εταιρεία εξαγωγών στον κλάδο της.

Ο ηγετικός ρόλος της Lemond στην εμπορία αλιευμάτων και το ισχυρό κίνητρό μας για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα, οδήγησαν στην εξαγορά του 50% της ελληνικής εταιρείας Aquatic Life το 1997, που σηματοδότησε την είσοδό μας στην παραγωγή μεσογειακών αλιευμάτων.

Τόσο οι ανάγκες της αγοράς όσο και ο στόχος μας για πλήρη έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων μας, οδήγησαν τη Lemond στη δημιουργία δικού της συσκευαστηρίου, στο οποίο χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα μέσα συσκευασίας φρέσκου και κατεψυγμένου ψαριού.

Το 1999 αποτέλεσε χρονιά ενίσχυσης της παραγωγικής μονάδας μας, μέσω μιας σειράς επενδύσεων και εξαγορών, όπως η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ελληνικής εταιρείας Αταλάντη ΑΕ και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του υπόλοιπου 50% της Aquatic Life. Η πλήρης απορρόφηση των δύο εταιρειών ολοκληρώθηκε το 2001, δίνοντας σταδιακά στη Lemond τη σημερινή της μορφή.

Αποτέλεσμα των παραπάνω στρατηγικών κινήσεων ήταν να δημιουργηθεί μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία με δικές της εγκαταστάσεις πάχυνσης, χερσαίας προπάχυνσης, συσκευαστηρίου και ιχθυογεννητικού σταθμού.

Το 2016, η πολυετής επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας, οδήγησε στον πλήρη εκσυγχρονισμό των μέσων παραγωγής μας, με τη δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 2.500 τόνων πάχυνσης, 4.300 κυβικών προπάχυνσης και ενός ιχθυογεννητικού σταθμού με δυναμική 30.000.000 ιχθυδίων.

Η αφοσίωση της Lemond αποκλειστικά στον τομέα της παραγωγής & εμπορίας υψηλής ποιότητας μεσογειακών αλιευμάτων, χωρίς ποτέ να παρεκκλίνει από τους στρατηγικούς στόχους της, έφερε την εταιρεία στην αδιαμφισβήτητη θέση που κατέχει σήμερα στον κλάδο της.