Φιλοσοφία και Αξίες της Εταιρίας

Στη Lemond αγαπάμε τη θάλασσα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πλήρης εναρμόνισή μας με το περιβάλλον είναι ο μόνος τρόπος για να παραμείνουμε πιστοί στην αποστολή μας.

Κατ’ επέκταση, ο σεβασμός της τοπικής κοινότητας, στην οποία δραστηριοποιούμαστε, αποτελεί καθημερινό μέλημα της εταιρείας μας.

Η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των καταναλωτών μας και η προσφορά προϊόντων προστιθέμενης αξίας στους συνεργάτες μας, μας κρατούν σε επαγρύπνηση. Γι’ αυτό τον λόγο, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών μας δεν παύει να βρίσκεται στα σχέδιά μας.

«Αποστολή μας είναι η παραγωγή νόστιμων και υψηλής διατροφικής αξίας ιχθυδίων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πιο απαιτητικών πελατών μας.»

Στόχοι:

  • Η παραμονή μας σε υψηλή θέση στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας
  • Η παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής ποιότητας
  • Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών μας
  • Η διατήρηση των εξαιρετικών σχέσεων με τους πελάτες μας
  • Η προσφορά μας στην τοπική κοινότητα
  • Ο σεβασμός στο περιβάλλον