Σχετικά με την Lemond

Η Lemond αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των θαλάσσιων αλιευμάτων από το 1990.

Τα κύρια είδη που παράγουμε είναι η τσιπούρα και το λαβράκι. Δέσμευση της εταιρείας μας είναι να παρέχει αλιεύματα υψηλής διατροφικής αξίας, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών της.

Το management της Lemond αποτελείται από έμπειρα στελέχη, που έχουν εξασφαλίσει την ανοδική πορεία και τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας μας με χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Σήμερα, διαθέτουμε μια απολύτως ανταγωνιστική εμπορική εταιρεία με καθετοποιημένη παραγωγή, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, στην περιοχή Κακιά Σκάλα Αμαρύνθου.

Η Lemond σήμερα:

  • Δυνατότητα παραγωγής 2.500 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού
  • Εγκαταστάσεις προπάχυνσης 4.500 κυβικών
  • Ιχθυογεννητικός σταθμός με δυναμικότητα 30.000.000 ιχθυδίων
  • Υπερσύγχρονο συσκευαστήριο φρέσκου & κατεψυγμένου ψαριού
  • Μονάδα φιλετοποίησης και απεντέρωσης αλιευμάτων