Βιώσιμη / Αειφόρος ανάπτυξη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία μας βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία και στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους της με μια σειρά από δράσεις.

Μέλημά μας είναι να αποτελούμε ενεργό μέλος της κοινότητάς μας και να συμμετέχουμε με κάθε ευκαιρία στις δράσεις του δήμου.

Η εταιρεία μας είναι βασικός χορηγός της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, και με μεγάλη χαρά αποτελεί τον 12ο παίκτη της σε κάθε αγώνα.

Σεβασμός στο περιβάλλον

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Η παραγωγική δραστηριότητά μας είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον πλούτο που έχει να μας προσφέρει, γι’ αυτό στη Lemond φροντίζουμε για την προστασία του.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Η χρήση κατάλληλων τροφών και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον εξασφαλίζουν την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας και συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων μας.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επιχειρούμε με υψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και να βελτιώνουμε τις πρακτικές μας με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.